Erfgoedkamer Bertem vzw

logo erfgoedkamer In het voorjaar van 2008 werden de eerste stappen gezet in de oprichting van een heemkundige kring, die de naam Erfgoedkamer meekreeg, om zo de leemte op dit vlak in de gemeente op te vullen. De omvorming naar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) gebeurde in december 2008.

De doelstellingen van de vereniging zoals ze in de statuten zijn beschreven, zijn voor de dorpen Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal de lokale geschiedenis, de heemkunde, de volkskunde, het archeologische, landschappelijke en bouwkundige erfgoed en de genealogie op te sporen, te verzamelen, te bestuderen, te beschermen, ter plaatse te bewaren, bekend te maken en te onderzoeken in de ruimste betekenis van het woord. De vereniging zal ook functioneren als lokaal documentatiecentrum voor het bewaren en ontsluiten van allerlei oude documenten, voorwerpen, postkaarten e.d. die verband houden met het verleden van de drie dorpen.