Bertem 900

Wist die onbekende schrijver in 1112 veel, dat hij met enkele pennentrekken geschiedenis zou schrijven. De oorkonde die hij afleverde bevat namelijk de oudste nog gekende vermelding van Bertem. Deze is dit jaar negenhonderd jaar oud, de ideale aanleiding om onze gemeente in de kijker te zetten!

Wat leert de oorkonde ons over Bertem? Bisschop Odo van Kamerijk bevestigt erin dat de abdij van Corbie eigenaar is van de kerk van Bertem en haar aanhorigheden. Abt Niklaas van Corbie zag zich zo verzekerd van een bezit dat in termijnen van dertig jaar geregeld werd. Hoelang deze regeling echter al van kracht was, is onbekend.

Jammer genoeg bleef het origineel van de oorkonde uit 1112 niet bewaard. De abdij was er zich van bewust dat dit altijd kon gebeuren. Daarom werd het document tot tweemaal toe overgeschreven in zogenaamde cartularia. Na het opheffen van de abdij van Corbie in de Franse revolutie belandden deze registers in de Bibliothèque nationale in Parijs, waar ze nog steeds bewaard worden. Zo ging de benaming Bertem de geschiedenis in. Sinds de gemeentefusie in 1977 werden ook Korbeek-Dijle en Leefdaal onder deze naam verenigd.

Het gemeentebestuur grijpt deze gelegenheid aan om alle grote activiteiten in Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal eens ferm in de kijker te zetten. De Erfgoedkamer helpt hierbij met gedurende het ganse jaar door een overzicht geven van de rijke geschiedenis van onze dorpen.

Programma

Klik op een activiteit voor meer info!

Zondag 22 april: Erfgoeddag - "Negen eeuwen in negen helden"
Zondag 6 mei: Opening speelbos 't Vossenhol
Zondag 20 mei: Op een Kier
Weekeinde 27 mei: Pinksterfeesten 'Leefdaal Herleeft' - "Sleutelmomenten"
Zaterdag 16 juni: Opening pastorij
Zondag 17 juni: Op een Kier
Woensdag 11 juli: Streekwandeling Toerisme Dijleland
Zondag 15 juli: Op een Kier
Zondag 9 september: Open Monumentendag
Zaterdag 29 september: Jaarmarkt Bertem